Product Image

Visočka pečenica

Posebnu pažnju poklanjamo visočkoj pečenici koju sušimo još uvijek na tradicionalan način.
UPUSTVO: Proizvod je tradicionalno osušen i spreman za konzumaciju.