Product Image

Visočka pečenica II klasa

Visočka pečenica, druga klasa, je trajni suhomesnati proizvod pripremljen po tradicionalnoj visočkoj receptruri suđenja goveđeg mesa.
UPUSTVO: Proizvod je tradicionalno osušen i spreman za konzumaciju.